Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Savetovanje o ekološkoj protivpožarnoj zaštiti

 

Protivpožarna zaštita je jedna od osnovnih stvari na koje treba da mislimo kada govorimo o bezbednosti. Zaštita doma od požara jednako je važna kao i zaštita bilo kog javnog objekta. Nažalost, retko koja kuća ima aparat za gašenje požara, a i ako ga ima, malo je onih koji znaju da ga pravilno koriste.

Mislite unapred o stvarima koje možete sprečiti. Šteta nastala vatrom može se donekle nadoknaditi novcem od osiguranja. Ipak, naš dom je naše sve i ako se desi požar, mogu se desiti gubici koje nijedna osiguravajuća kuća posle ne može da nam nadoknadi.

Vatra u kući je nažalost realna opasnost, ali je i zaštita od požara srećom realna mogućnost!

Napretkom tehnologije dobili smo i nov način protivpožarne zaštite - FIRE DELETE. Pouzdan, ekološki, lak za upotrebu tako da ga čak i deca mogu koristiti, Fire Delete sprečava ponovno zapaljivanje i može se naći u tri oblika:

- u obliku spreja koji raspršivanjem trenutno gasi plamen - ručni protivpožarni sprej FIRE DELETE

- u obliku ampule koja se unapred postavi na mestima na kojima postoji rizik od izbijanja požara - FLAMAUTO

- u obliku ručne granate koja se ubacuje u prostor zahvaćen vatrom - MAB

Svi proizvodi poseduju međunarodne sertifikate o bezbednosti i ekologiji, i poštuju najviše svetske standarde u tim oblastima.

 

FIRE DELETE

Ručni protivpožarni sprej Fire Delete namenjen je gašenju manjih i početnih požara. Izuzetno praktičan za upotrebu u kući jer se sa male daljine rasprši u pravcu nastale vatre i ima trenutni učinak gašenja bez obzira na uzrok požara. Zbog toga što je lagan i praktičan, mogu ga koristiti i deca i stari.

Fire Delete sprej trenutno gasi vatru i guši dim, a sama raspršena tečnost ima efekat premaza koji sprečava ponovno zapaljivanje.

Situacije u kojima je najkorisnije upotrebiti Fire Delete sprej:

- ako se zapali stambeni prostor (kuhinja, soba, ostava...)

- ako se zapali poslovni prostor (radionica, kancelarija, skladište...)

- ako vatra zahvati neku osobu

- ako se zapali automobil, motor, kamion...

- ako se zapali brod ili brodski motor

- ako vatra zahvati neki deo opreme

Garancija na proizvod je 5 godina i za to vreme nije potrebno nikakvo održavanje.

Proizvod nosi oznaku Green Leaf nemačkog Interteka, koju imaju samo vrhunski ekološki proizvodi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FLAMAUTO

Flamauto je automatski uređaj za gašenje požara posebno razvijen za zaštitu profesionalne električne mrežne opreme (transformatora, elektromotora...), ali i za zaštitu IT opreme: servera i ostale osetljive informatičke opreme bez kolateralne štete. U domaćinstvu je naročito pogodan za postavljanje u kotlarnicama, kod šporeta, gasnih bojlera, razvodne table... Namenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Flamauto se aktivira kada tečnost u njemu dostigne 84 stepena. Tada staklena ampula eksplodira, tečnost se rasprši i trenutno gasi požar i uklanja dim iz prostora, a istovremeno ostaje kao premaz koji sprečava ponovno zapaljivanje.

Flamauto ima 10 godina garancije, a za sve to vreme nije potrebno nikakvo održavanje.

Proizvod nosi oznaku Green Leaf nemačkog Interteka, koju imaju samo vrhunski ekološki proizvodi.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MAB

 

Izuzetan proizvod - ručna protivpožarna granata MAB - namenjen je prvenstveno gašenju početnih požara. Jednostavno se ubaci u vatru, koju trenutno gasi, a uklanja i dim iz prostora. Tečnost koja se rasprsne stvara premaz koji ne dozvoljava ponovno zapaljivanje. Može se koristiti i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

 

Garancija je 5 godina i sve to vreme nije potrebno nikakvo održavanje.

 

Proizvod nosi oznaku Green Leaf nemačkog Interteka, koju imaju samo vrhunski ekološki proizvodi.

 

 

 

 

 

 

 

 


  PRO

 

Zadovoljstvo i poverenje koje nam pružaju mnoge porodice širom Srbije najvažniji su element našeg uspeha. Moderna proizvodnja, vrhunski materijali i konstantna kontrola kvaliteta proizvodnog procesa, garancija su vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i dugogodišnje trajnosti ovih proizvoda, proizvedenih u Evropskoj uniji. 

Profesionalnim pristupom i kvalitetnom edukacijom naših stručnjaka, nastojimo zadovoljiti sve vaše želje i potrebe, te nam je važno da budete upoznati sa pravima i obavezama kupca, načinom i uslovima plaćanja i pravom potrašača na reklamaciju i odustanak od ugovora. 

Kako bismo se i nadalje usavršavali, te se tako još više približili vama, vrata i telefoni BIO-ENERGO CENTRA otvoreni su za sva vaša pitanja i sugestije kojima obraćamo posebnu pažnju, jer je vaše zadovoljstvo naša najbolja reklama.

 

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

  

PRAVA I OBAVEZE KUPCA

 

-          Prilikom zaključenja Ugovora kupac je dužan da popuni Zaključnicu I tom prilikom mora dati na uvid ovlašćenom zastupniku prodavca ličnu kartu ili pasoš iz kojih je moguće utvrditi identitet kupca. 

-          Prilikom zaključenja Ugovora kupac je dužan dati I ostale podatke koji su potrebni, a koji se upisuju u Zaključnicu (adresa stanovanja ukoliko se razlikuje od adrese prebivališta, adresa dostave robe ukoliko se razlikuje od prethodnih adresa, matični broj-ukoliko da saglasnost, kontakt telefon). 

-          Kupac može biti svaka punoletna osoba koja prihvata Opšte uslove prodaje  iz Ugovora, a što potvrđuje svojim potpisom I porudžbinom  artikala. 

-          Prodavac garantuje za svojstva robe koju je ovlašćeni zastupnik prodavca pokazao kupcu prilikom  prezentacije kao I cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene  pre izvršene isporuke. 

-          Prilikom porudžbine robe kupac je obavezan uplatiti kaparu (odustanicu) u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrednosti naručene robe. 

-          Nakon obavljene kupovine, a pre isporuke na kućnu adresu, specifikacija naručenih proizvoda se ne može menjati. 

-          Kupac ima pravo reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

-          Kupac je dužan da blagovremeno izvršava svoje finansijske obaveze preuzete Ugovorom prema prodavcu.

 

NAČIN PLAĆANJA

 

Kupac može ugovorene artikle platiti putem gotovine, kreditnih kartica, čekova, administrativnom zabranom na zaradi ili penziji, tek putem kredita. Kredit odobrava banka. Uslove odobrenja kredita određuje banka. Otplata kredita vrši se po planu otplate banke, sa kamatom koju odredjuje banka, I na način kako stoji u ugovoru koji je kupac dobio od banke ili od prodavca u ime banke.

 

DOSTAVA ROBE

 

-          Prodavac se obavezuje da će kupljenu robu dostaviti kupcu na adresu koju je uneo u Zaključnicu u roku koji je upisan u istom, a najkasnije do 30 dana od dana zaključenja Ugovora, bez obzira na destinaciju u Srbiji. 

-          Prodavac zadržava pravo produženja predviđenog roka isporuke u slučaju nastupa više sile ili objektivno izmenjenih okolnosti bez uticaja prodavca o čemu mora usmeno obavestiti kupca. 

-          Ukoliko kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) u Zaključnicu, prodavac ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju prodavac će pokušati da kontaktira Kupca i isporučiti robu na novoutvrđenu adresu, a u slučaju da ne uspe, prodavac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor i putem nadležnih institucija namiriti troškove nastale iz Ugovora, odnosno zadržati primljeni iznos kapare u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. 

-          Ukoliko kupac bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, a ne odustane od potpisanog Ugovora na nedvosmislen način, isti gubi pravo na povraćaj date kapare u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. 

-          Nakon potpisivanja Zaključnice kupac je u mogućnosti da se informiše o statusu kupovine na brojeve telefona: 011/6356-444 I 011/6356-445 

-          U slučaju bilo kakve promene ili problema u toku isporuke prodavac će pokušati da kontaktira kupca na kontakt telefon ili mail koji je ostavio prilikom procesa naručivanja robe. 

-          Prodavac nije obavezan da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne adrese kupca.

  

NARUDŽBENICA IZVAN STANDARDNIH DIMENZIJA

 

-          Za porudžbine izvan standardnih dimenzija rok isporuke je najmanje 30 dana od dana potpisivanja  Zaključnice.

 

-          Dimenzije koje zastupnik prodavca prema usmenim uputima kupca upiše u Zaključnicu koje kupac potvrđuje svojim potpisom, smatraju se važećim. Ukoliko kupac naknadno utvrdi da dimenzije koje je poručio nisu odgovorajuće, dužan je o tome obavestiti prodavca najkasnije 5  (pet) dana nakon potpisivanja Zaključnice, kako bi prodavac imao mogućnost naručiti od dobavljača adekvatne i tačne dimenzije te iste isporučiti kupcu na vreme. 

 

REKLAMACIJA I USLOVI SERVISIRANJA

 

-          Prodavac ima obrazac za odustanak od ugovora i biće dostavljen kupcu prilikom dostave robe. Kupac može reklamaciju na kupljenu robu da uputi usmeno na kontakt telefone 011/6356-444, 011/6356-445 ili pismeno na adresu sedišta prodavca Bio-energo centra, Bulevar Arsenija Čarnojevića 66, 11070 Novi Beograd, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primeljnih reklamacija, kao i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije odgovori kupcu sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Neblagovremeno davanje saglasnosti kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u zakonskom roku.

  

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST

 

-          Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. 

-          Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine  od dana prelaska rizika na kupca,
            ako:
 

  1. - je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
  2. - se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzorka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;
  3. -  je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. 

-          Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja. Prodavac ne odgovara za nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. 

-          Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru. 

-          Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost , bez kaknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe, pod uslovom da je obavestio prodavca o nesaobraznosti. 

-          Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom , koja se uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je kupac nabavio, mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost.

- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovorajuće umanjanje
cene ili raskid ugovora. 

-          Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjene cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka
            saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca. 

-         Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između
            zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
            U navedenom slučaju otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. 

-         Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja
            i isporuke, snosti prodavac. 

-         Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava
           po osnovu nesaobraznosti, u protivnom , biće dužan da prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao.
            Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla dobit. 

-         Napred navedena prava ne utiču na pravo kupca da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti
            robe,u skladu sa opštim pravilima odgovornosti za štetu. 

-         Obaveštenje kupcu iz člana 27. st.1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača sadržano je u tekstu ovog Ugovora. 

 

OBAVEŠTENJE ZA KUPCA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA:

 

-          Kupac ima pravo da odustane od potpisanog Ugovora, osim u slučaju kupovine robe koja je izrađena van standardnih dimenzija prema zahtevu kupca, slanjem čitko popunjenog obrasca za odustanaka ili na drugi nedvosmislen način, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača, pod uslovom da to učini pre isporuke robe, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe.

 -          Izjava o odustansku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je preporučenom pošiljkom poslata na adresu sedišta prodavca Bio-energo centar, Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 66, 11070 Novi Beograd. (Obrazac za odustanak od ugovora) 

-          Odustankom od Ugovora u napred navedenom roku smatra se da Ugovor nije ni zaključen, a za kupca nastaju sledeće obaveze: 

  1. - kupac je dužan da vrati robu prodavcu ili ovlašćenom zastupniku prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest)     
       kalendarskih dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak;
  2. - kupac snosi neposredne troškove povraćaja robe prodavcu;
  3. - kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan,
       odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 -          Prodavac će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od kupca na tekući račun kupca koji je isti dužan dostaviti, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. 

-          Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. 

-          U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 28.), nakon isteka roka od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. 

 

SERTIFIKATI